Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu fortsätter arbetet med Klart Vatten i sju nya socknar

Publicerad 2020-11-24 10:39
Ett utskick för att inventera Gotlands enskilda avlopp går i veckan ut till hushåll i Björke, Dalhem, Fröjel, Ganthem, Halla, Klinte och Roma.

Klart Vatten arbetar med att uppmärksamma och informera fastighetsägare om vad som krävs för att åtgärda enskilda avlopp så att de uppfyller dagens krav på rening. Genom att förbättra avloppsituationen kan vi förbättra Gotlands dricksvatten och samtidigt bidra till att minska övergödningen av Östersjön.

Om Klart Vatten

Arbetet med att inventera Gotlands cirka 14 000 enskilda avlopp påbörjades 2010. I och med det utskick som nu går ut, har nästan 8500 fastigheter i 72 socknar inventerats. Utskicket är startskottet för arbetet i berörda socknar och senast fyra år efter startdatum förväntas alla avlopp i socknen vara åtgärdade och/eller godkända.

Vid frågor vad som gäller för ditt avlopp, kontakta Klart Vatten på telefon 0498-26 95 90 (telefontid vardagar klockan 9.00-12.00)  eller via
e-post: klartvatten@gotland.se

Läs mer om Klart Vatten här.