Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (24 november)

Publicerad 2020-11-24 14:31
Under det senaste dygnet har 4 personer som testats positiv för covid -19 avlidit på Gotland. ”Våra tankar går till de anhöriga”, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland. Samtidigt konstaterar hon att coronaläget är mycket allvarligt.

- Med den ökade smittspridningen i samhället ökar risken för att fler ska drabbas av svår covid-sjukdom, säger Maria Amér. Totalt har 12 personer avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.

Viktigt att vi alla följer råd och rekommendationer

- Det är av yttersta vikt att vi som bor och verkar på Gotland följer rekommendationerna och de skärpta allmänna råden och med gemensamma krafter bromsar smittan. Annars riskerar Gotland och den gotländska sjukvården att hamna i ett mycket allvarligt läge, säger Maria Amér.

Ytterligare 15 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats det senaste dygnet. Det innebär att totalt 1087 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

På lasarettet vårdas 15 patienter med konstaterad covid-19, varav 3 på intensivvårdsavdelningen, IVA.

Det är allvar nu!

Här kan du läsa om skärpta allmänna råd som gäller för Gotland.