Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (23 november)

Publicerad 2020-11-23 14:47
Sedan i fredags har ytterligare 77 nya fall av coronavirusinfektion registrerats. Det innebär att totalt 1072 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.
På lasarettet vårdas 17 patienter med konstaterad covid-19, varav 2 på intensivvårdsavdelningen, IVA. 

Lägesrapport äldreomsorgen
– Vi har tyvärr ytterligare ett särskilt boende med en mindre smittspridning. Vi följer våra rutiner och arbetar för att smittan inte ska sprida sig vidare, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska på socialförvaltningen, Mårten Åström.
 
Detta innebär att fyra äldreboende på Gotland har smittspridning för närvarande. På ett av boendena är dock läget betydligt bättre och smittan förhoppningsvis på väg bort. 
 

Det är allvar nu!

Här kan du läsa om skärpta allmänna råd som gäller för Gotland.