Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdaterad info om felaktigt provtagningsmaterial covid-19

Publicerad 2020-11-20 15:02
Region Gotland har under dagen gjort en undersökning tillsammans med Karolinska Universitetslaboratoriet. Den visar att felaktigt material har använts för provtagning av pågående covid-infektion (PCR-prov) både på Gotland och i Stockholm. Det felaktiga materialet har stoppats och samlats in.
På Gotland gäller det prov som är tagna mellan den 9 och 18 november i egenprovtagningen för covid-19. Inget annat provtagningsflöde är involverat. Totalt handlar det om 1 900 provrör som använts och som riskerar ha för låg känslighet. 
 
Positiva provsvar är korrekta men eftersom känsligheten är för låg har man missat de prov som innehåller små virusmängder.
 
- Det är allvarligt att felaktigt material använts men samtidigt bra att det upptäcktes i kvalitetsgranskningarna som genomförts, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland. 

Vad innebär det för mig som har tagit prov?

  • Det viktiga är att den som har symptom som kan vara covid-19 isolerar sig hemma och inte riskerar att smitta någon annan. 
  • Om du har varit hemma i 7 dagar och frisk de sedan två dagar tillbaka är du välkommen tillbaka till jobbet från och med dag 8. 
  • Om det har gått 5 dagar eller mer sedan du insjuknade är det ingen mening att lämna ett nytt prov eftersom de flesta då börjar tillfriskna och provet blir då negativt.