Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skärmbild på detaljplan 500 i Region Gotlands detaljplanekarta

500 gotländska detaljplaner digitaliserade

En milstolpe i arbetet med att digitalisera Gotlands alla detaljplaner nåddes i veckan när den 500:e detaljplanen färdigställdes.

Plan nummer 500, 09-OTH-486, täcker den norra delen av Slite samhälle och liksom alla detaljplaner så reglerar den hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

När detaljplanerna nu blir digitala blir de bättre och lättare att använda. Bland annat kontrolleras alla fastighetsgränser inom detaljplanen för att se till att kartan stämmer överens med verkligheten. Alla bestämmelser tolkas också till ett enhetligt och modernt språk så de ska vara lättare att förstå. All information finns också att ta del av direkt i en digital karta.

Digitala detaljplaner innebär en stor förbättring för dig som vill veta hur och var du får bygga och för våra medarbetare inom Region Gotland som använder detaljplanerna i sitt dagliga arbete.

Tidigare har detaljplanerna varit pappersbaserade, men också funnit som inskannade PDF-filer, inte sällan med handritade kartor och med bestämmelserna skrivna med skrivmaskin på ett ålderdomligt språk som inte alltid är helt lätt att förstå.

Med 500 av Gotlands 775 detaljplaner digitaliserade är man på god väg och projektet räknar med att alla är färdiga och publicerade till sommaren 2021.

Digitaliseringen av detaljplaner är en del i projektet DiSa, Digital Samhällsbyggnad, ett treårigt projekt finansierat av EU, via Tillväxtverket. I DiSa ingår också bland annat utveckling av e-tjänster, digital brevlåda, e-arkivering och 3D-visualisering.

Karta med digitala detaljplaner

Läs mer om DiSa och digitalisering av detaljplaner