Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 22

Publicerad 2020-11-20 13:55
För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer mellan klockan 22.00 och 11.00.

Förbudet börjar gälla den 20 november 2020 och längst till den 28 februari 2021, men kan förlängas eller förkortas utifrån syftet med förordningen.

Med anledning av beslutet vill Tillståndsmyndigheten hos Region Gotland göra nedanstående förtydliganden:

Serveringsställen med alkoholtillstånd måste sluta sin försäljning av alkohol klockan 22.00 och serveringslokalen ska vara utrymd på gäster senast klockan 22.30. Vill man öppna sin verksamhet därefter måste serveringsstället vara stängd under minst en timme. Servering därefter, det vill säga 23.30, kan göras av alkoholdrycker men då får endast folköl serveras.

Serveringsställena får sälja mat genom ”take away”. Mellan klockan 22.30 och 23.30 får utlämning av mat endast ske utanför restaurangen. Vill man ha öppet sin verksamhet utan uppehåll genom att inte alls sälja tillståndspliktig alkohol måste en anmälan om ändrade serveringstider göras till Tillståndsmyndigheten.

Destination Gotland har ett trafikserveringstillstånd och detta är inte reglerat i förordningen. För Destinationen innebär det att de kommer att sluta servera alkohol (även folköl) klockan 22.00.