Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (20 november)

Publicerad 2020-11-20 14:30
Inför helgen meddelar smittskyddsläkaren att ytterligare 26 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet, vilket innebär att totalt 995 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Nästa lägesrapport kommer på måndag den 23 november.

För närvarande vårdas 16 patienter på Visby lasarett, varav 1 på intensivvårdsavdelningen.

Lokalt besöksförbud på särskilda boenden inte aktuellt just nu

Regeringen har infört möjlighet för kommuner och regioner att införa lokala besöksförbud på särskilda boenden. Det är för närvarande inte aktuellt på Gotland.
 
Ett eventuellt beslut om lokalt förbud fattas av smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten efter samråd med socialförvaltningen.