Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Felaktigt provtagningsmaterial kan ha medfört felaktiga provsvar på Gotland

Publicerad 2020-11-20 11:11
Felaktigt material kan ha använts för provtagning av pågående covid-infektion (PCR-prov) på Gotland och i Stockholm. Det felaktiga materialet har stoppats och samlas in med omedelbar verkan.
En kvalitetsgranskning av PCR-prover för covid-19 visar att ett antal prover tagna i Stockholm kan ha fått ett felaktigt svar. Det kan gälla prov som är tagna mellan den 26 oktober och 17 november. Misstanke finns att samma felaktiga provmaterial kan ha använts även på Gotland. 
 
- Det är allvarligt att felaktigt material kan ha använts men samtidigt bra att det upptäcktes i kvalitetsgranskningarna som görs, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland. I nuläget vet vi att ett flertal prover har svarats ut som tekniskt ej bedömbara vilket kan bero på att det har varit fel på provtagningsmaterialet. Vi undersöker detta vidare tillsammans med Karolinska Universitetslaboratoriet och återkommer med mer information. 
 
Vad innebär det för mig som har tagit prov?
Det viktiga är att den som har symptom som kan vara covid-19 isolerar sig hemma och inte riskerar att smitta någon annan. Om du har varit hemma i 7 dagar och frisk de sedan två dagar tillbaka är du välkommen tillbaka till jobbet from dag 8. Om det har gått 5 dagar eller mer sedan du insjuknade är det ingen mening att lämna ett nytt prov eftersom de flesta då börjar tillfriskna och provet blir då negativt.