Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

DiSa-projektet uppmärksammas internationellt... igen!

Den digitala tidskriften Baltic Cities Bulletin skriver om DiSa, eller Digital Community Building som projektet kallas på engelska.

Artikeln om DiSa återfinns i höstnumret av Baltic Cities Bulletin som publicerades den 18 november 2020. Den sammanfattar projektet, vad vi gör, våra mål och resultatet så här långt.

Baltic Cities Bulletin ges ut av Union of the Baltic Cities, ett nätverk där Gotland ingår tillsammans med över 100 städer och kommuner runt Östersjön.

- Erfarenhetsdelning är en viktig del i DiSa-projektet. Att få möjlighet att inspirera städer och kommuner att digitalisera sin samhällsbyggnadsprocess, också utanför landets gränser, är lite extra roligt, säger Märta Syrén, projektledare för DiSa.

Läs artikeln i Baltic Cities Bulletin.

Läs mer på Union of the Baltic Cities webbplats.

Read more about DiSa - Digital Community Building