Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Viktig information angående provtagning för covid-19

Publicerad 2020-11-11 13:28
Just nu är det många som vill boka tid för provtagning för pågående covid-19-infektion. Sjukvården har inte möjlighet att i nuläget öka provtagningstiderna ytterligare då vi behöver säkerställa att det finns kapacitet att analysera de prover som tas.
  • Bokningsbara tider via 1177.se läggs ut fyra dagar framåt eftersom det är viktigt att du bokar provtagning när du har pågående symtom. 
  • Provtagning för Covid-19 utförs endast när du har pågående symtom förenliga med Covid-19 eller när du blivit anmodad av läkare/smittskydd att ta prov. 
  • Provtagning bokas via https://pep.1177.se/offer. Akutmottagningen eller andra vårdinrättningar kan inte tillhandahålla provtagning.