Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukvården i stabsläge

Publicerad 2020-11-11 12:54
Med anledning av ett ansträngt läge på grund av många patienter med pågående coronavirusinfektion beslutade sjukvårdsledningen igår, tisdag den 10 november, att aktivera lokal särskild sjukvårdsledning (L-SSL) och att gå upp i stabsläge.
  • Läget i sjukvården är sammantaget ansträngt men hanterbart. 
  • Sjukhuset har öppnat extra vårdplatser för att säkerställa att alla patienter i behov av vård kan omhändertas.
  • Stabsläget innebär att sjukvårdsledningen aktivt följer händelseförloppet och snabbt kan mobilisera resurser och göra nödvändiga prioriteringar om det blir nödvändigt. Detta för att bland annat kunna säkerställa en fortsatt patientsäker vård.
  • Stabsläget underlättar också samarbetet inom sjukvården samt med Smittskydd och Region Gotlands Regionala Särskilda Sjukvårdsledning.