Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (10 november)

Publicerad 2020-11-10 15:14
Det senaste dygnet har ytterligare 21 fall med coronavirusinfektion registrerats, vilket innebär att totalt 683 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

Femton personer med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på vårdavdelning på Visby lasarett, ingen på intensivvårdsavdelningen. Totalt har sju personer avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:
  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.
För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:
  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.