Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny primärvårdschef

Publicerad 2020-11-10 14:16
Gerd Tinglöf Engström, i dag verksamhetschef vid två vårdcentraler i Region Stockholm, blir ny primärvårdschef i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hon tillträder tjänsten den 1 februari 2021.
Bild på Gerd Tinglöf-EngströmGerd Tinglöf-Engström bor idag i Stockholm, är gift med en gotlänning och har fritidshus på Gotland. Hon kommer att flytta hit till ön.
 
Grattis till det nya jobbet! Kan du berätta lite mer om din bakgrund?
- Tack! Det känns otroligt roligt och spännande att få det här uppdraget. Vad gäller min bakgrund så har jag varit ledare sedan 35 år inom olika verksamheter. Jag har till största delen arbetat som chef på vårdcentraler men även som chef på en barnklinik. Min grundprofession är distriktssköterska samt har även en magister i ledarskap. Jag har genom åren arbetat för Region Sörmland, Region Stockholm samt en privat vårdcentral i Stockholm.

Varför valde du att tacka ja till det här jobbet?

- Region Gotland beskrivs ofta som en region med goda resultat, mycket med anledning av samverkan mellan olika aktörer. Jag är även väldigt nyfiken på organisationen och dess möjligheter. Det ligger en kraft i att kroka arm och tillsammans jobba mot gemensamma mål.

Vad är primärvårdens utmaningar som du ser det?

- Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Att bli vald som arbetsgivare kräver attraktiva arbetsplatser. Jag vill att Gotland ska vara ett enkelt val när man vill jobba exempelvis på en vårdcentral.

Vad tror du att du kommer kunna bidra med?

- Primärvården befinner sig i en utvecklingsfas och förhoppningen är att jag tillsammans med medarbetare och i dialog med befolkningen kan bidra till fortsatt utveckling mot god och nära vård. 

Hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob är mycket nöjd med rekryteringen

- Det känns fantastiskt att vi har lyckats rekrytera en så erfaren och kompetent ledare till oss i en tid där hälso- och sjukvården står inför ett stort paradigmskifte mot en mer god och nära vård. Jag är övertygad om att Gerd kommer att bidra stort i denna utveckling i samarbete med alla chefer och medarbetare.