Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland klättrar i skolkommunsranking

Publicerad 2020-11-10 13:11
Nu har Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun 2020 presenterats. Gotland hamnar där på plats 39 bland landets 290 kommuner. Hög lärartäthet, stor resurstilldelning och samarbetet tillhör Gotlands styrkor som skolkommun, enligt Lärarförbundet.

Bästa skolkommun är en rankning som jämför alla 290 kommuner utifrån tio kriterier. Syftet är att synliggöra skolans förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv. Övertorneå toppar årets rankning följt av Vadstena och Vilhelmina. Region Gotlands placering förra året var som nummer 104.

De kriterier som lyfter Gotland i rankingen är andelen barn 1-5 år i förskolan (19/290), lärartätheten (45/290), resurserna till undervisning (69/290)[1], andel godkända elever i alla ämnen i årskurs 9 (97/290) samt hur väl samarbetet med kommunen/huvudmannen fungerar enligt Lärarförbundets medlemmar (36/290).

Region Gotland klarar sig förhållandevis bra när lärartätheten jämförs med andra kommuner. På Gotland går det 10,9 elever per lärare i grundskolan. När andelen utbildade lärare jämförs med andra kommuner är Region Gotland är medelrankad. På Gotland är 72 procent av lärarna i grundskolan behöriga.

- Vi är självklart glada över att vi klättrat i rankingen. Det har vi våra lärare och rektorer att tacka för. Resultatet visar också att det finns ett gott samarbete kring olika utvecklingsfrågor som gett ett genomslag, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör vid Region Gotland.

En av de svagheter som Lärarförbundets ranking pekar på är lärarlöner (195/290).

- Region Gotland har satsat extra på lärarlönerna sedan 2017. Lärarförbundets ranking visar att det går åt rätt håll, vilket är glädjande. I löneöversynen som genomfördes 2020 fick till exempel lärarkollektivet inom för- och grundskolan en genomsnittlig löneökning motsvarande 3,12 procent - en löneökning motsvarande 2,50 procent för andra, icke-prioriterade, grupper inom Region Gotland, säger Eva Edin HR-chef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Läs mer om rankingen:

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/sveriges-basta-skolkommun

Läs mer om Gotlands resultat:

https://lararforbundet.s3.eu-central-1.amazonaws.com/basta_skolkommun/2020/slides/gotlands-kommun.pdf[1] Det här kriteriet bygger på hur mycket resurser kommunen satsar på skolan (i förhållande till kostnadsnivån i kommunen).