Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grumligt men inte farligt vatten från bräckvattenverket

Publicerad 2020-11-10 13:10
Dricksvattnet som nu levereras från bräckvattenverket på södra Gotland kan vara lite grumligt. Det beror på att mängden kalk, som blandas i det avsaltade vattnet, varit för stor.
- Man kan dricka vattnet. Det är inget farligt, men vattnet man får i kranen kan alltså vara lite grumligt, förklarar vattenchefen på Region Gotlands teknikförvaltning, Patrik Johansson.

Det är viktigt att poängtera att vattenkvaliteten från bräckvattenanläggningen på södra Gotland är tjänligt och efterlever den lagstadgade dricksvattenkvaliteten.
- Det är alltså ett godkänt vatten och vi tar hela tiden regelbundet prover på vattnet, betonar Patrik Johansson.

Bräckvattenverket på södra Gotland, som säkerhetsställer vattenförsörjningen på södra ön och norrut upp till Klintehamn/Tofta, körde igång i juni 2019. Anläggningen har möjlighet att blanda in grundvatten i kombination med att tillsätta kalk i processen för att ha samma kemiska sammansättning på vattnet och efterlikna grundvatten i så stor omfattning som möjligt.

Problem att få hit experter

- Anläggningen är tekniskt komplicerad med många parametrar att ta hänsyn till. Coronapandemin har också gjort det svårt att få hit utländsk personal och experter från leverantören för att optimera anläggningen och åtgärda uppkomna fel. VI har nu efter en tids drift upptäckt att det har kommit ut en större mängd kalk i ledningsnätet än det var tänkt. Men som sagt, det är inte farligt, betonar Patrik Johansson.

Detta har högsta prioritet och det förs täta dialoger med leverantörer för att åtgärda uppkomna fel.