Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (9 november)

Publicerad 2020-11-09 14:57
Sedan fredagens rapport har 89 nya fall av coronavirusinfektion konstaterats. Det innebär att totalt 662 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

Nio personer med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på vårdavdelning på Visby lasarett, ingen på intensivvårdsavdelningen. Totalt har sju personer avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras. 

Förra veckan (v.45) registrerades totalt 184 nya konstaterade fall med sjukdomen covid-19 på Gotland.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.