Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om förskole- och grundskoleorganisation flyttas fram igen

Beslutet om ny förskole- och grundskoleorganisationen inom ramen för översynen kring Framtidens förskola och grundskola skjuts fram till ett extrainsatt nämndsammanträde den 15 december. Detta har barn- och utbildningsnämndens ordförande beslutat idag