Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om förskole- och grundskoleorganisation flyttas fram

Publicerad 2020-11-09 14:25
Beslutet om ny förskole- och grundskoleorganisationen inom ramen för översynen kring Framtidens förskola och grundskola skjuts fram till ett extrainsatt nämndsammanträde den 15 december.

Detta har barn- och utbildningsnämndens ordförande beslutat idag

- Vid senaste sammanträdet den 20 oktober lades det en rad yrkande. Förvaltningen presenterade vid förra veckans arbetsutskott en preliminär tidplan för hur de inspel som kommit från oss politiker kan hanteras. Därför flyttar vi fram organisationsbeslutet till i december. Detta ger även möjlighet till fortsatt dialog och samtal med fler berörda. Dialogmötena hittills har varit givande och på det här sättet får politiken mer tid för att ta till sig viktigt underlag, säger Stefan Nypelius (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I den ordinarie sammanträdesplanen för barn- och utbildningsnämnden finns det endast ett arbetsutskott inplanerat i december, inför nämndsammanträdet i januari.

- Beslutet om organisationen är dock så viktig att det motiverar till att återgå till det vanliga med ett nämndsmöte även i december, säger Stefan Nypelius.

Trots att beslutsdatumet flyttas fram kommer ärendet med ny organisation för förskolan och grundskolan ändå att landa hos regionstyrelsen i deras januarisammaträde enligt tidigare tidplan och i regionfullmäktige vid februarisammanträdet.                                                                                                             

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Stefan Nypelius (C), barn- och utbildningsnämndens ordförande
telefon: 070-346 67 64, e-post: stefan.nypelius@gotland.se

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola samt Fenomenalen Science Center.