Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration gotländska ståndpunkter

Gotländska ståndpunkter om goda kommunikationer lämnas till regeringen

Publicerad 2020-11-09 13:49
Idag överlämnas de gotländska ståndpunkterna om goda kommunikationer till och från Gotland till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Det är Gotlands Trafikråd som sammanställt behoven och önskemålen kring framtidens kommunikationer till och från ön med syfte att stärka Gotlands möjligheter att bidra till utvecklingen i landet.
- Det är viktigare än någonsin att säkerställa goda kommunikationer till Gotland säger Trafikrådets tillika regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius. Vi lever i en föränderlig värld och därför måste långsiktighet och pålitlighet råda när flyg- och färjetrafiken planeras.
 
Gotlands Trafikråd samlar representanter från olika gotländska myndigheter och organisationer. De gotländska ståndpunkterna visar hur Trafikrådet vill att trafiken mellan Gotland och fastlandet, färjor och flyg, ska fungera där både infrastrukturen och själva trafiken ingår. Trafikrådet vill att ståndpunkterna får vara styrande i kommande upphandling av färjetrafiken, för att därigenom möjliggöra för Gotland att fortsatt bidra positivt till hela landets utveckling.
 
- Vi har precis passerat 60 000 invånare på Gotland och det är historiskt, säger Eva Nypelius. Alla som bor här på Gotland måste kunna resa med likvärdiga förutsättningar som resten av Sveriges befolkning. Även godstransporterna måste fungera smidigt, så att gotländska företag kan konkurrera på lika villkor. Den kommande färjeupphandlingen påverkar alla gotlänningar, besökare och öns näringsliv under lång tid framöver.
 
Ståndpunkterna delas in under följande huvudrubriker:
1. Snabba, täta och säkra överfarter med färja
2. Tur och retur med flyg över dagen till hela Sverige
3. Resor och transporter i linje med klimat- och miljömål
4. Konkurrenskraftiga priser
5. En nordlig och en sydlig fastlandshamn, samt en reservhamn på Gotland
6. Ett trafiksystem för beredskap och samhällsnytta
 
För mer information kontakta:
Eva Nypelius, Trafikrådets ordförande
Telefon: 073-980 50 97
Epost: eva.nypelius@gotland.se