Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information med anledning av coronaläget på Gotland

Publicerad 2020-11-08 11:34
Under helgen har en person som testats positiv för covid -19 avlidit. "Vi beklagar detta och våra tankar går till anhöriga och närstående".
Under helgen har en person som testats positiv för covid -19 avlidit.
 
– Vi beklagar detta och våra tankar går till anhöriga och närstående, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
Totalt har sju personer avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.
 
– Med ökad smittspridning i samhället ökar tyvärr risken för att fler ska drabbas av allvarlig sjukdom.
 
Antalet konstaterade fall fortsätter att öka och den aktuella siffran är nu 633 totalt på Gotland.
 
Åtta personer vårdas på vårdavdelning på lasarettet och en person på intensivvårdsavdelning, IVA.