Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (6 november)

Publicerad 2020-11-06 11:48
Inför helgen meddelar smittskyddsläkare Maria Amér att 29 nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 573 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Igår togs beslut om att Regional sjukvårdsledning går upp i stabsläge. Nästa lägesrapport kommer på måndag den 9 november.

Tio personer med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på vårdavdelning på Visby lasarett, ingen på intensivvårdsavdelning. 

Så här långt den här veckan har 96 konstaterade fall registrerats på Gotland. Siffran är uppdaterad efter regionens pressträff idag där Maria Amér angav 106. Det var efter en kontrollräkning som det visade sig att smittskyddsenheten hade fått flera dubbla anmälningar, och veckosiffran har därför justerats i efterhand till 96.

Regional sjukvårdsledning i stabsläge

- I går gick regional sjukvårdsledning (SSL-R) upp i stabsläge, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör. Sjukvården arbetar tills vidare enligt ordinarie ledningsstrukturer.  
 
Ledning på regional nivå, Särskild sjukvårdsledning regionalt (SSL-R), innebär ledning och samordning av regionens samlade resurser inom hälso- och sjukvården och samverkan med andra myndigheter, organisationer och sjukvårdshuvudmän. 
 
- I dagsläget har vi möten några gånger per vecka. Vi följer utvecklingen och identifierar områden som behöver hanteras och förberedas, säger Marie Loob.
 
Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.