Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (5 november)

Publicerad 2020-11-05 14:32
Smittskyddsläkaren meddelar att 33 nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 544 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

Sex personer med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på vårdavdelning på Visby lasarett, ingen på intensivvårdsavdelning. 

Du som har frågor om äldreomsorgen och corona 

Här finns många frågor och svar: https://gotland.se/aldreomsorgenfragorsvar 


Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.