Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV och artikel: Region Gotland höll presskonferens om coronaläget

Publicerad 2020-11-06 13:43
Under dagens presskonferens gavs rapporter om läget inom sjukvård, omsorg och skola.
Smittskyddsläkaren berättade också att processen är inledd kring eventuella lokala allmänna råd.

Youtube video

 

På fredagen den 6 november höll Region Gotland presskonferens och webbsändning med anledning av coronaläget på ön. Regiondirektör Peter Lindvall var moderator.

På Gotland har vi i dag 573 konstaterade fall av covid-19. Vi ser en allvarlig ökning bara den senaste veckan och utvecklingen går fort och åt helt fel håll, inledde Peter Lindvall.

Det är av yttersta vikt att gotlänningar och besökare följer rekommendationerna och med gemensamma krafter bromsar smittan. Annars riskerar Gotland och den gotländska sjukvården att hamna i ett mycket allvarligt läge var dagens sammanfattande besked.

Först ut att bli intervjuad var regionens smittskyddsläkare Maria Amér.

Hon fick frågan om och när Gotland inför lokala allmänna råd.

Jag har inlett den processen med Folkhälsomyndigheten. Beslutet tas i samråd med länsstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott. Vi är beredda att införa det när vi behöver det.

Maria Amér sa också att takten i smittspridningen i kombination med belastningen på sjukvården är faktorer som beaktas inför ett sådant beslut.

I dagsläget har tio regioner i landet infört lokala allmänna råd.

Smittskyddsläkaren gjorde också tydligt att det är i sociala sammanhang, som fester, sammankomster och på arbetsplatser, smittan sprids och att det egna ansvaret är viktigare än någonsin.

Under den senaste tiden har kapaciteten på provtagningen inte räckt till på Gotland och köerna för att testa sig har växt. Nästa vecka kommer därför testkapaciteten att skalas upp ytterligare.

Aktuellt läge i sjukvården

Hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob berättade att hälso- och sjukvården nu går upp i så kallad särskild sjukvårdsledning. Det innebär att man arbetar i stabsläge.

Det är ett sätt att koordinera alla resurser kopplat till hälso- och sjukvården och omsorgen.

Det är inte samma sak som att lasarettet går upp i stabsläget vilket inte är aktuellt i dagsläget.

Marie Loob gav en bild av att det generellt sett är tufft inom primärvård och på lasarettet. Det beror mycket på att personal tar ansvar och stannar hemma vid milda symtom. Därför är det viktigt att skala upp testkapaciteten.

Så att vi snabbt kan få tillbaka vår personal om de testas negativt.

Trots att läget är tufft finns en helt annan förberedelse nu, vi har mycket mer kunskap och erfarenhet än i våras menar Marie Loob.

Aktuellt läge i äldreomsorgen

Även inom socialförvaltningen är det ett tuffare läge med högre sjukfrånvaro. Socialdirektör Marica Gardell:

Medarbetare tar ett stort ansvar och stannar hemma vid tidiga symtom.

Hon sa också att det är om möjligt ännu viktigare nu att medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undviker större sociala sammanhang och är försiktiga även i till exempel personalrum.

Sedan en månad tillbaka har det återigen varit tillåtet för anhöriga och närstående att besöka öns äldreboenden. Marica Gardell gav en eloge till besökarna:

Vi kan se att anhöriga och närstående tar ett jättestort ansvar och är rädda om dem man besöker. Och man avstår besök där vi har haft smitta.

Aktuellt läge i skolan

Utbildningsdirektör Torsten Flemming berättade att olika enheter inom förskola, skola och gymnasium har rapporterat om konstaterat smittade och då främst personal.

Barn och elever är i hög grad friska medan det är frånvaro bland personalen. Alla tar ett stort ansvar och hjälps åt men vi har brist på vikarier.

Att stänga en förskola eller skola är en åtgärd som man tar till i det yttersta läget. Det är viktigt att förskolor och skolor är igång, både ur ett barnperspektiv och ett samhällsperspektiv, menar Torsten Flemming.

Vår beredskap är god och vi är beredda på olika scenarier, avslutade han.

Förändringar i färjetrafiken

Destination Gotlands vd Christer Bruzelius gav några nya besked under dagens presskonferens.

Vi har förändrat bokningsreglerna för våra minibiljetter. Vi har gjort dem ombokningsbara och möjliga att pausa.

Christer Bruzelius menar att Destination Gotland med den här åtgärden underlättar för människor att inte tveka att stanna hemma vid symtom och inte ge sig ut och resa.

Vidare har Destination Gotland med omedelbar verkan pausat alla reklamkampanjer som syftar till att aktivt locka folk till ön.

Vi är beredda utifrån det läge som uppstår att vidta ytterligare åtgärder.

Samtidigt betonade Christer Bruzelius att det är angeläget att fortsatt kunna erbjuda säkra resor.

Det är viktigt att vår landsväg är öppen så att inte Gotlands isoleras.

Bokningsläget för julresor är lägre än föregående år och Christer Bruzelius menar att det troligen kommer fortsätta att sjunka.

Regionstyrelsens ordförande om läget

– Det är allvar nu. Jag förstår att många känner oro för sin egen och anhörigas hälsa, inledde regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Hon betonade att Folkhälsomyndighetens rekommendationer är ett måste för alla nu.

Tillsammans kan vi klara det här och vi ska klara det här.

Eva Nypelius lyfte också oron för näringslivet och särskilt besöksnäringen. Region Gotland beslutade den 22 oktober om ytterligare ett åtgärdspaket, det fjärde i ordningen, för att lindra de effekter som permitteringar, varsel och ett kraftigt minskat utbud får.

Länsstyrelsen om allmänna sammankomster

Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter som begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Just nu är begränsningen 300 men länsstyrelsen kan sänka den gränsen till 50 personer.

Landshövding Anders Flanking:

Det gör vi i så fall efter att vi samrått med smittskyddsläkare och Region Gotland. Vi är förberedda och har en pågående dialog.

Länsstyrelsen ansvarar också bland annat för att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd för att minska smittspridning av covid-19 efterlevs. Länsstyrelsens bedömning är att efterlevnaden är relativt god men att den enskilde måste fortsätta ta ett eget stort ansvar och framför allt hålla avstånd.