Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digital dialog med Lena Hallengren om utveckling av den nära vården på Gotland och i Stockholm

Publicerad 2020-11-05 14:20
Svensk sjukvård prövas hårt under coronapandemin, samtidigt måste den långsiktiga planeringen fortsätta. Hur tar vi oss vidare från pandemin och hur behöver vården utvecklas? Fredag 6 november fortsätter dialogserien Vård i rörelse, med fokus på primärvården i sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland.
Under 2020 håller socialminister Lena Hallengren dialog med samtliga sex sjukvårdsregioner för att diskutera hur regeringen, regionerna och kommunerna kan möta utmaningar tillsammans. Det långsiktiga målet för hälso- och sjukvården är samma men olika förutsättningar gör att vägarna dit ser olika ut i landet.
 
Det finns många lärdomar att dra från arbetet med coronaviruset och utmaningar att ta sig an – uppskjuten vård, långsiktig kompetensförsörjning, tillgänglighet och utveckling av primärvården.
 
Fredag 6 november är det dags för fjärde dialogtillfället av Vård i rörelse, den här gången med fokus på utvecklingen av den nära vården i sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland.
 
I dialogen medverkar politiker, tjänstemän och kommun- och verksamhetsrepresentanter från Region Gotland och Stockholm, samt en representant från PRO. 
 
Från Gotland deltar regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén samt regiondirektör Peter Lindvall, hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob och socialdirektör Marica Gardell. 
 
Dialogerna hålls digitalt och sänds live på www.regeringen.se/vardirorelse och regeringens Youtubekanal, där kan man även se de tidigare dialogerna som hållits i serien.