Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi söker gode män!

Publicerad 2020-11-06 15:00
Överförmyndarnämnden och Region Gotland söker fler gode män. Är du intresserad?

Personer som av någon anledning inte kan ta hand om sina egna intressen i form av ekonomi och kontakter med myndigheter, kan få en god man eller förvaltare.

Som god man har du möjlighet att göra direkt nytta för dina medmänniskor här på ön. Du får möjlighet att hjälpa människor som behöver stöttning i vardagen.

Mer information hittar du via länken längst ner på sidan. Du kan också mejla registrator-ofn@gotland.se eller ringa 0498-26 99 20 om du har frågor.