Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om coronaviruset

Region Gotland följer händelseutvecklingen kring nya coronaviruset. Eftersom läget ofta förändras uppdateras sidan löpande.