Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (3 november)

Publicerad 2020-11-03 14:35
Smittskyddsläkare Maria Amér meddelar att 18 nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 507 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Smittspårning pågår för närvarande på en enhet på Visby lasarett.

Två personer med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på vårdavdelning på Visby lasarett, ingen på intensivvårdsavdelningen. 

Smittspårning pågår på Visby lasarett

- Smittspårning pågår för närvarande på en enhet på Visby lasarett och några positiva fall med sjukdomen covid-19 har identifierats. En rad olika åtgärder har vidtagits för stoppa smittspridningen, bland annat genomförs smittspårning bland patienter och närstående samt personal. Berörda informeras löpande om utvecklingen kring det uppkomna läget, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland. 

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.