Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Finansiering av projekt och företagsstöd

Här finns information för dig som är intresserad av att skapa projekt och ansöka om finansiering, eller som har ett företag och vill söka finansiering.

Här får du hjälp med:

 • Att bolla omställnings- och hållbarhetsfrågor vad gäller projektstöd och företagsstöd.
 • Att bolla projektidéer och stöd i att hitta rätt finansiär.
 • Att hitta information kring vad som gäller för företagsstöd.

I teamet som arbetar med finansiering av projekt och företagsstöd arbetar nedanstående personer. Klicka på namnet för kontaktuppgifter och mer information om respektive ansvarsområde.

Lär mer om projektmedel för regional utveckling

 

Annette Glover

 

 
Annette Glover
Projektsamordnare
Telefon: 0498-26 94 35
E-post: annette.glover@gotland.se

 

Hos mig får du hjälp med:

 • Stöd och coachning för dig som vill ansöka om 1:1-medel (medel för regional utveckling).
 • Stöd och coachning för dig som vill ansöka om EU-medel inom Interreg-programmet Central Baltic.
 • Utbildning i projektekonomi.

 

Jenny Staffansdotter, projektutvecklare

 

 

 

 

 

 

Vanja Stenius
Projektutvecklare
Telefon: 0498-26 97 77
E-post: vanja.stenius@gotland.se

  

Hos mig får du hjälp med:

 • Att bolla projektidéer och hitta finansiär
 • Feedback på projektansökningar och planering för projektens genomförande
 • Förändrings- och projektlogik
 • Information om EU:s strukturfonder
 • Internationaliseringsfrågor

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Bjuresten
Strateg
Telefon: 0498-26 90 39
E-post: thomas.bjuresten@gotland.se

 

Hos mig får du hjälp med:

 

Roland Engkvist, EU-samordnare

 

 

 

 

 

 

 

Roland Engkvist
EU-samordnare
0498-26 97 06
roland.engkvist@gotland.se

 

Hos mig får du hjälp med:

 • Information och vägledning i ansökningsförfarandet till regionalfonden och socialfonden inom Småland och öarna.
 • Information om Region Gotlands internationella nätverk.

 

 

William Cöster, projekthandläggare

 

 

 

 

 

 

 

William Cöster
Processledare och projekthandläggare
0498-26 97 51
william.coster@gotland.se

 

Hos mig får du hjälp med:

 • Information om programmet Hållbara Gotland och projektet Vägar till hållbar utveckling.
 • Information om avdelningens arbete med erfarenhetsträffar och projektfrukostar.
 • Information om genomförandeprogrammet för Näringslivets förutsättningar och innovation 2021-2027.