Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Våga vara digital - se intervjun med projektledare Märta Syrén

Under oktober 2020 genomfördes webbsändningen Våga vara digital, en nationell kompetenssatsning för digitalisering.
Region Gotland och digitaliseringsprojektet DiSa var med som ett av tre goda exempel under den tre timmar långa webbsändningen där framförallt inspiration till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen stod på agendan.
 
Här kan du se när Märta Syrén, projektledare för DiSa intervjuas av Ellinor Persson, programledare för Våga vara digital.
 

 
Våga vara digital genomfördes av Lantmäteriet i samarbete med länsstyrelserna på uppdrag av regeringen och sändningen riktades i första hand till förtroendevalda, högre tjänstemän och chefer inom samhällsbyggnadsprocessen i landets kommuner och länsstyrelser.