Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny regler för dig som hanterar farligt avfall

Publicerad 2020-11-03 10:02
Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera detta till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har infört ett nytt digitalt avfallsregister där verksamheter som på något sätt hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om det farliga avfallet digitalt till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. De nya kraven gäller alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Den gäller fortsatt och utökas något i och med de nya reglerna. De nya reglerna kommer sig av att den nya avfallsförordningen (2020:614) trädde i kraft 1 augusti 2020 och detta för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s direktiv.

Läs mer om vad rapporteringen till Naturvårdsverket innebär här.