Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sista dag att lämna synpunkt på skolförslaget

Den sista dag att lämna synpunkt på förslaget på ny organisation för förskolan och grundskolan är den 12 november.

Använd vår synpunktsbrevlåda: synpunktoversyn@edu.gotland.se 

Barn och utbildningsnämnden förväntas fatta beslut i frågan den 24 november.