Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sista dag att lämna synpunkt på skolförslaget

Publicerad 2020-10-29 16:13
Den sista dag att lämna synpunkt på förslaget på ny organisation för förskolan och grundskolan är den 12 november.
Använd vår synpunktsbrevlåda: synpunktoversyn@edu.gotland.se
 
Barn och utbildningsnämnden förväntas fatta beslut i frågan den 24 november. Läs mer om Framtidens förskola och grundskola på: www.gotland.se/ffg