Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (29 oktober)

Publicerad 2020-10-29 14:36
Sedan igår har vi fått kännedom om fyra nya fall av covid-19. Totalt hittills i år 418 fall på Gotland.
På Visby lasarett vårdas en patient med covid-19. Ingen covid-19 patient vårdas på IVA.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.
Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

• Res ansvarsfullt.

• Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.

• Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

• Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.

• Håll avstånd och ha en god handhygien.