Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nationell certifiering av 100 bussförare ökar kunskaperna

Publicerad 2020-10-29 14:09
Under tre dagar denna vecka har cirka 100 busschaufförer anställda av Bergkvarabuss, som kör för Gotlands kollektivtrafik, genomgått en förarutbildning initierad av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Efter personliga prov utmynnar utbildningen i en certifiering.
- En väldigt viktig och bra utbildning som ger en kvalitetsstämpel, säger Henric Hedenqvist, platschef för Bergkvarabuss på Gotland.

Operatören Bergkvarabuss tillsammans med beställaren Region Gotland blir Gotlands kollektivtrafik. Gotlands kollektivtrafik är alltså en del av Region Gotland. Så chaufförerna är således en del av Region Gotland och ansiktet och kontakten utåt för kollektivtrafiken.

Gotlands kollektivtrafik kör den ordinarie kollektivtrafiken och även skolskjutstrafiken. Därför deltog utbildnings- och arbetslivsförvaltningen vid utbildningen, som talade om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är och hur det påverkar barnen men även vuxna. Andra delar handlar om biljett- och realtidssystemet samt kund- och bemötandekunskap.
- Det är kunderna som är det centrala i Gotlands kollektivtrafiks verksamhet och vi vill att kunderna ska få en trygg och bekväm resa och bli bemötta med omtanke och respekt, betonar chefen för regionens kollektivtrafikenhet, Jyrki Vainio.

Syftet med förarcertifiering är:

  • Ge chaufförerna kunskap och verktyg för att utföra ett bättre arbete
  • Öka tryggheten och säkerheten för chaufförerna och resenärerna
  • Höja kvaliteten på kollektivtrafiken
  • Få nöjdare och fler kunder
  • Höja statusen på busschaufförsyrket
  • Göra kunskapskraven gemensamma för hela landet.

Det är alltså en nationell utbildning som också genomförts av tolv länsbolag. Utbildningen har även självstudier och man göra ett slutprov. Certifieringen är giltigt i 5 år och gäller i hela landet.

Utbildningen innehåller:

  • Servicekänsla: Handlar om service och kundbemötande.
  • Övergripande kunskaper: Handlar om organisation, ordningsföreskrifter, service, kontroller, fordonet och dess framförande, trafiksäkerhet, hot och våld, alkohol och drogfrågor, miljö m.m.
  • Detaljkunskaper: Handlar om linjekunskap, skyltning, tidtabeller, taxor och färdbevis, biljettmaskinshantering, kommunikationsradions funktioner och liknande.