Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Carina Andreasson deltar i Äldreomsorgslyftet

Kompetensen höjs inom äldreomsorgen: "Roligt att få mer kunskap"

Publicerad 2020-10-28 08:57
Medarbetare inom äldreomsorgen, både från Regionen och från privata utförare har nu börjat studera inom Äldreomsorgslyftet. De kommer att under 1½ år läsa till vårdbiträde, i samarbete med Vuxenutbildningen.
Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning som syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg för de som är tillfälligt anställda eller nyanställda på särskilda boende eller inom hemtjänsten genom att de ges möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde på betald arbetstid.
 
De som inte har en tillsvidareanställning erbjuds en inom särskilda boende eller hemtjänsten, placering får de när de är klara med studierna.
 
- Jag tycker att det ska bli roligt att få mer kunskap om t ex. psykologi och medicin säger Carina Andreasson, boendeassistent i Hemtjänsten Visby Söder. Vi är kanske de enda våra brukare träffar varje dag och då behöver vi vara uppmärksamma på hur de mår både fysiskt och psykiskt och med utbildningen känner jag att jag kommer få större möjlighet till att känna igen tecken på ohälsa avslutar Carina.
 
- Vi är glada att så många av våra nya medarbetare vill öka sin kompetens och att vi kan ge dem möjlighet att plugga till vårdbiträde på betald arbetstid, säger Roger Nilsson, HR-chef socialförvaltningen.