Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energiministerns Gotlandsbesök ställs in

Publicerad 2020-10-23 15:54
Det planerade mötet mellan energi – och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) och regionledningen på plats här på Gotland är inställt och blir istället ett digitalt möte.

På grund av nya riktlinjer kring statsrådens resor, utifrån det rådande läget med ökad smittspridning av Covid -19, kommer statsrådet Anders Ygeman inte att komma till Gotland på tisdag som planerat. Tanken var att han skulle träffa regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) och regiondirektör Peter Lindvall i ett möte med fokus på behovet av en robust elförsörjning på ön. Mötet kommer nu istället att genomföras digitalt under tisdagen.