Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väktare sätts in i helgen för att påminna om att hålla avstånd

Publicerad 2020-10-23 13:21
Från och med i kväll kommer väktare att patrullera serveringsställen i Visby innerstad samt hamnområdet, för att stötta Region Gotlands tillsynsenhet i arbetet med att uppmärksamma och rapportera trängsel.

Uppdraget innebär att kontrollera att restauranger och krogar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer men även att påminna allmänheten om att ta sitt ansvar.

Bakgrunden till beslutet att sätta in väktare, är den ökade tillströmningen av besökare till Gotland med anledning av Gotland Grand National och följande höstlovsvecka.

- Vi vet att det kommer att vara mycket folk i rörelse i helgen och för att få hjälp med att vara våra ögon och öron, kommer väktarna bistå oss. Vi själva kommer också att genomföra platsbesök, men med den planerade mängd människor som vi tar höjd för behöver vi vara fler, säger Andreas Larsson, enhetschef på Livsmedel och alkoholtillstånd.