Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Driftstopp i skoladministrativa system under tiden 23 oktober - 29 oktober

Publicerad 2020-10-23 12:40
Orsaken till driftstopp och driftstörningar är införandet av ett nytt skoladministrativt system.

Under eftermiddag den 23 oktober avslutas  Wisbygymnasiets nuvarande skoladministrativa system och ett nytt skoladministrativt system driftsätts.  Detta beräknas vara klart under dagen den 29 oktober.

Förändringen innebär till exempel ett annat tillvägagångssätt för sjukanmälan av elever på Wisbygymnasiet.


Från lunchtid 26 oktober till morgonen 28 oktober kommer det även vara driftstopp i det skoladministrativa system som används av förskolan, grundskolan, fritidshemmen, särskolan och vuxenutbildningen.

Driftstoppet kommer även påverka e-tjänsterna kopplade till detta system  som familjesidan, ansökan till barnomsorg, skolval till grundskola och Ansökan till vuxenutbildning.