Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (23 oktober)

Publicerad 2020-10-23 12:38
Inför helgen meddelar smittskyddsläkare Maria Amér att sju nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 389 personer har konstaterats vara smittade hittills i år på Gotland. Nästa rapport kommer på måndag den 26 oktober.

Siffran över antal nya fall har korrigerats under eftermiddagen idag, fredag den 23 oktober. Ingen patient med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på Visby lasarett.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.