Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sju län prioriterar transporterna till och från Gotland

Publicerad 2020-10-23 10:07
Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen.

Bakom planen ”Systemanalys 2020” står länen Gotland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland och Östergötland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnas till Trafikverket den 23 oktober och visar bland annat vilka järnvägar, vägar och hamnar som länen vill satsa på under de kommande åren.

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C), är en av de sammankallande i styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.