Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2020-10-22 15:57
I dag, den 22 oktober, har regionstyrelsen haft sammanträde.

På mötet behandlade man bland annat strategisk plan och budget 2021-2023, utmaning av Solbergabadet och Hemsebadet samt Start-PM för inre hamnen. I länken här nedan kan du ta del av ett  pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 48 ärenden. Under dagen har två nyheter från dagens RS redan publicerats, de handlar om om kompletterande åtgärder med anledning av Corona-pandemin och etablering av Energicentrum Gotland. De kan du också läsa via länkarna här nedan.