Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Driftstopp i skoladministrativa system

Publicerad 2020-10-23 08:00
Orsaken till driftstopp och driftstörningar är införandet av ett nytt skoladministrativt system. Driftstoppen kommer att vara under tiden 23 oktober till 29 oktober

Under eftermiddag den 23 oktober avslutas Wisbygymnasiets skoladministrativa system ”Extens”, ”Dexter” och ”Untis” tillsammans med samtliga e-tjänster kopplade till dessa system.
Istället driftsätts ”Tieto Education” och ”Skola24” som beräknas vara i drift under dagen den 29 oktober.

Förändringen som påverkar elever och vårdnadshavare på Wisbygymnasiet innebär ett annat tillvägagångssätt för sjukanmälan av elever 

Från lunchtid 26 oktober till morgonen 28 oktober kommer det även vara driftstopp i skoladministrativa system som används av förskolan, grundskolan, fritidshemmen, särskolan och vuxenutbildningen.

Driftstoppet kommer påverka möjligheten att använda e-tjänsterna för familjesidan för barnomsorg, ansökan till Kkommunal förskola, skolvalet och ansökan till vuxenutbildning.