Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på smittskyddsläkare Maria Amér

Smittskyddsläkaren inför höstlovet: ”Fortsätt hålla avstånd”

Publicerad 2020-10-20 11:08
Under vecka 44, från den 26 oktober till den 1 november är det höstlov, och i år blir det annorlunda. Här tipsar smittskyddsläkare Maria Amér om hur vi kan hjälpas åt att bromsa smittspridningen i samband med våra höstlovsaktiviteter.

Hur bedömer du läget kring smittspridningen av coronaviruset på Gotland?

På Gotland har vi för närvarande fortsatt ett hanterbart läge avseende pandemin. De flesta fall som vi identifierar har lindriga symtom och klarar sig hemma med egenvård. Vi får hoppas på fint väder så att det blir möjligt att träffas utomhus vilket innebär betydligt mindre smittrisk.

I samband med smittspårning den senaste tiden har ni upptäckt flera kluster, till exempel smitta på en arbetsplats, i en familj eller i en förening. Vilka lärdomar kan vi ta med oss av det?

Det är tydligt att det här nya viruset sprider sig fläckvis i samhället. Det är därför så viktigt att vi är uppmärksamma på lätta symtom som kan vara covid-19, tar prov och avstår från sociala sammanhang tills vi är friska och symtomfria. Det finns en risk att en person kan smitta väldigt många om man inte är observant på sina symtom. 

Höstlov förknippas med resor, olika fritidsaktiviteter och umgänge med nära och kära. Vad kan vi i dessa sammanhang göra för att hjälpas åt att minska smittspridningen?

Vi är fortsatt mitt i en pandemi och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer gäller alltjämt – tvätta händerna, håll avstånd och avstå från större sociala sammanhang. 
 
För de som utvecklar symtom som kan vara covid-19 så ska man isolera sig hemma och testa sig. Information om hur provtagning går till på Gotland finns på 1177.se. 
 
För de som reser till ön eller gotlänningar som besöker fastlandet är det viktigt att man funderar över var man kan vara om man skulle bli sjuk på sitt resmål. Enligt smittskyddslagen får man inte resa med allmänna kommunikationsmedel som till exempel färja eller flyg, med en pågående infektion som kan vara covid-19. Därför behöver man ha en plan för var man kan vara tills man är frisk och symtomfri.

Gotland Grand National går av stapeln denna vecka – känner du dig trygg utifrån ett smittskyddsperspektiv inför årets upplaga?

Tillsammans med sjukvården och regionens beredskapschef har jag haft löpande avstämning med arrangören som listar en rad åtgärder som ska minimera riskerna för smittspridning i samband med tävlingarna.
Här vilar förstås ett stort ansvar på såväl deltagare som arrangörer att man hanterar hela evenemanget coronasäkert och att alla vet vad som gäller, från det att man påbörjar resan hit tills man är hemma igen. 
 
Vi har också informerat om hur man gör för att ta test för covid-19 om någon skulle få symtom under vistelsen på Gotland. Och som för alla andra besökare gäller det att man har tänkt över var man kan vara tills man i så fall har tillfrisknat och kan resa hem igen.