Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (16 oktober)

Publicerad 2020-10-16 14:40
Inför helgen meddelar smittskyddsläkare Maria Amér att inga nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats under det senaste dygnet. Det innebär att Gotland kvarstår på totalt 369 personer som har konstaterats vara smittade hittills. Just nu utreds flera kluster. Nästa rapport kommer på måndag den 19 oktober.

En person med konstaterat covid-19 vårdas för närvarande på en vårdavdelning på Visby lasarett, men är inte i behov av intensivvård.

I samband med smittspårning den senaste tiden har flera kluster, eller ansamlingar med smittade personer upptäckts. Maria Amér, vilka lärdomar tar du med dig av det?
Det är tydligt att det här nya viruset sprider sig fläckvis i samhället. Det är därför så viktigt att vi är uppmärksamma på lätta symptom som kan vara covid-19, tar prov och avstår från sociala sammanhang tills vi är friska och symptomfria. Det finns en risk att en person kan smitta väldigt många om man inte är observant på sina symptom, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Håll avstånd och ha en god handhygien
  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.