Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Har du stora skulder? Vi har ekonomisk rådgivning!

Publicerad 2020-10-16 11:25
Har du stora skulder? Då kan du kontakta vår budget- och skuldrådgivning för en kostnadsfri ekonomisk rådgivning eller hjälp att ansöka om skuldsanering.

Rådgivningen kan hjälpa dig med:

Budgetrådgivning - att göra en budget, planera din ekonomi och samtala om hur du kan förändra dina inkomster och utgifter.

Skuldrådgivning - att sammanställa dina skulder, ta kontakt med fordringsägare och försöka förhandla fram lösningar.

Skuldsanering - att informera om vad som gäller vid skuldsanering, hjälpa till med ansökan och stötta dig under hela skuldsaneringsprocessen.