Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Till vänster: F-huset tidigare, till höger: Sävehuset idag

Sävehuset nominerat till Årets miljöbyggnad

Publicerad 2020-10-15 09:14
Det nya Sävehuset (gamla F-huset) i Wisbygymnasiet har redan fått en hel del priser. Nu kan det även få ett av Sveriges mest prestigefyllda pris för hållbart samhällsbyggande; Årets miljöbyggnad av Sweden Green Building Awards.

Utmärkelsen delas ut årligen av Sweden Green Building Council (SGBC) för att premiera och uppmärksamma projekt och personer som på bästa sätt bidragit till ett hållbart samhällsbyggande.

Bygg- och fastighetssektorn står inför extremt stora utmaningar. 2045 ska Sverige vara klimatneutralt och för att nå dit behöver hela sektorn radikalt reducera sin klimatpåverkan samt arbeta innovativt med hållbarhetsfrågor och certifieringar. För att premiera de aktörer som leder utvecklingen mot en grön omställning delar SGBC årligen ut den prestigefyllda utmärkelsen Sweden Green Building Award.

Årets finalister inom Årets Miljöbyggnad är:

  • Sävehuset/Wisbygymnasiet, Region Gotland
  • ABE-skolan KTH, Akademiska Hus och Svenska Bostäder

Bara tre byggnader i landet har fått Guld

Sävehuset är ett lysande exempel på att det går att bygga om en befintlig byggnad som i princip var utdömd. Trots extrema begränsningar i stommens alla led har man lyckats få till en välfungerande skolmiljö som är mycket uppskattad idag. Sävehuset har vunnit Ekokommunpris 2019 - regionens interna miljöpris, tilldelades Byggnadsnämndens arkitekturpris 2018 samt fått mycket publicitet i media.

Ambitionen om Miljöbyggnad Guld fanns med redan från start och det var helt avgörande för att det skulle gå att ro i hamn. Det är inte många ombyggnadsprojekt som lyckas uppnå kraven för Guld, det är i dagsläget endast totalt tre ombyggnadsprojekt i Sverige som har fått betyget Guld.

Den 11 november får vi veta om Sävehuset vunnit priset.