Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

I dag är det offentliga måltidens dag

Publicerad 2020-10-15 09:05
Den 15 oktober infaller offentliga måltidens dag, med syftet att fler ska få upp ögonen för vilka fantastiska offentliga måltider vi har i Sverige. Inom Region Gotland serveras i dag en måltid med inspiration utifrån skördemånaden och våra fina gotländska råvaror.

Maten serveras i skolor och förskolor, på äldreboenden och på sjukhuset. Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider inom vård, skola och omsorg i Sverige. En omfattande verksamhet som engagerar och berör många i vårt land. 

På Gotland serveras varje dag ungefär 11 000 offentliga måltider till barn, elever, äldre och sjuka. Av alla livsmedel som Region Gotland köper till måltiderna så är drygt 15 procent gotländska livsmedel och 30 procent ekologiska livsmedel med målet att fortsatt öka båda delarna. Region Gotlands avtal för färskt kött och fågel utgörs av 100 procent svenska produkter.  För att minska miljöpåverkan arbetar avdelning måltid bland annat med att öka andelen vegetariska måltider och med att minska svinn.

- På den offentliga måltidens dag kommer gästerna inom Region Gotland att serveras en måltid med inspiration utifrån skördemånaden och våra fina gotländska råvaror, säger Katarina Selin, processledare inom avdelning måltid.

Den offentliga måltidens dag är instiftad av Måltidsakademien som grundades 2000 med syftet att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv.