Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Logotyp Våga vara digital med kvinna med VR-glasögon i bakgrunden

Start för kompetenssatsning inom digitalisering

Nu ska offentlig sektor bli bättre på digitalisering inom samhällsbyggnadsfrågor. Under hösten genomförs den nationella kompetenssatsningen "Våga vara digital!" där Region Gotlands digitaliseringsprojekt DiSa medverkar som ett av tre goda exempel.

Nyttan av digitaliseringen tas inte tillvara fullt ut i samhällsbyggnadsprocessen idag, och det finns brister i möjligheterna att hantera informationsflöden mellan myndigheter. Regeringen har därför gett Lantmäteriet i uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna genomföra en kompetenssatsning som beräknas nå minst 3000 ledande personer inom Sveriges kommuner och länsstyrelser.

– Det är viktigt att vi som myndighet hänger med i digitaliseringen som sker i samhället omkring oss. Med digital teknik blir vi mer effektiva, transparenta och kan ge bättre service till företagare, boende och besökare på Gotland, säger Märta Syrén, projektledare för Region Gotlands digitaliseringsarbete inom det EU-finansierade projektet DiSa – Digital samhällsbyggnad.

Våga vara digital genomförs som interaktiva webbsändningar med start den här veckan. Syftet med webbsändningarna är att ge en ökad insikt och förståelse för hur digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan och kommer att påverka samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen och skapa en bild av hur det kan bidra till den egna verksamheten.

– Inbjudna är förtroendevalda, ledande tjänstemän och chefer för förvaltningar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen hos Region Gotland samt länsstyrelsens ledning. Från Gotland blir vi omkring 45 deltagare, säger Torun Stening, regional projektledare för Våga vara digital.

– Vi ser Våga vara digital som en unik satsning, som gör att fler får upp ögonen för digitaliseringens möjligheter. Extra roligt är att vi i DiSa får medverka i webbsändningarna, som ett av tre goda exempel i landet. Vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter och hoppas kunna inspirera andra kommuner och länsstyrelser i deras digitaliseringsarbete, avslutar Märta.

Läs mer på webbplatsen för Våga vara digital

Läs mer om projektet DiSa - Digital Samhällsbyggnad