Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland vill få fart på energiomställningen - uppvaktar regeringen

Publicerad 2020-10-09 15:05
Region Gotland vill att regeringen uppdrar till samtliga berörda statliga myndigheter att vara en del i ansvaret för regeringens uppdrag om att Gotland ska gå före i omställningen till ett hållbart energisystem. Nu uppvaktas energiminister Anders Ygeman i frågan.

Regionen menar att man inte ser att Energimyndigheten hittills lyckats bidra inom sina egna delar i den färdplan för uppdraget som de lämnat in till regeringen, det som skulle bidra till acceleration och koordination av energiomställningen på Gotland.

-Det finns ett stort engagemang på Gotland i den här frågan. Pilotuppdraget innebär höga förväntningar på att få verkstad i omställningsarbetet för ett hållbart energisystem. Regionen tar sin del av ansvaret genom satsningen på att utveckla Energicentrum och därmed skapa en plattform för samverkan och utveckling. Med rätt förutsättningar och stöd från staten, så ger det nya möjligheter för en positiv hållbar utveckling både regionalt och nationellt, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

”Nu lider hela det gemensamma ansvaret för omställningen här, av att en utpekad ledande aktör inte fullt ut levererar. Därmed bromsas även det oerhört viktiga lokala engagemanget för att kunna genomföra de insatser som behövs enligt färdplanen. Det finns inte tid för att låta detta fortgå och därigenom äventyra genomförandeprocessen i regeringsuppdraget om Gotland som pilot för ett hållbart energisystem” skriver regionen i sitt brev till energiminister Anders Ygeman och begär även ett möte med statsrådet i närtid, i frågan.

-Vi i Region Gotland, tillsammans med många aktörer och partners på Gotland, är beredda att ta ett stort ansvar för att regeringens uppdrag om energipiloten på Gotland ska bli uppskattad och framgångsrik. För att detta ska bli verklighet krävs ett långsiktigt engagemang och hållbara förutsättningar framförallt från de myndigheter som är involverade. Vi ser fram emot att få diskutera bland annat detta med energiministern, säger Peter Lindvall, regiondirektör.