Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (9 oktober)

Publicerad 2020-10-09 14:51
Inför helgen meddelar smittskyddsläkaren att 1 nytt fall av coronavirusinfektion har konstaterats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 352 personer har konstaterats vara smittade hittills i år på Gotland. Nästa rapport kommer på måndag den 12 oktober.

Ingen patient med konstaterat covid-19 vårdas för närvarande på Visby lasarett.

Visby lasaretts vädjan: Respektera restriktionerna vid besök på vårdavdelning

Det är sedan den 1 oktober åter igen tillåtet att besöka närstående eller anhöriga som ligger inne på en vårdavdelning. De flesta besökare respekterar restriktionerna som finns i form av förhållningsregler, men det förekommer allt oftare att vårdpersonal möts av ifrågasättande av begränsningarna från besökare.

Läs mer

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.